Innovative
Meat-Substitute
Product
CKD & NCD
Safe
cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper

Home Products Recipes Case Study Contact Visit Nutrinos

Good for Everyone

  • โปรตีนสูง

  • ไฟเบอร์สูง

  • ไขมันดี

  • แหล่งแคลเซียม

  • โซเดียมต่ำ

  • โพแทสเซียมต่ำ

  • ฟอสฟอรัสต่ำ

สเตดี้โปร

คืออะไร?

นวัตกรรมโภชนาการโปรตีนสูง ใยอาหารสูง ฟอสฟอรัสต่ำ สัมผัสนุ่ม รวมทุกประโยชน์ในหนึ่งเดียว พัฒนาวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์โภชนาการ เพื่อตอบโจทย์ ผู้ต้องการโปรตีนและใยอาหาร ที่มีข้อจำกัดด้านโภชนาการหรือการเคี้ยว

Explore

RECIPES

ค้นพบเมนูแสนอร่อย ที่ปรุงด้วยสเตดี้โปร ตัวอย่างการปรุงอาหารที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ ใช้สเตดี้โปรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพไตและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เมนูเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นสำหรับให้ผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมและเบาหวานสามารถที่จะร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างมีความสุข